۱۲ بهمن با ۱۲ طرح در منطقه ۱۲شهرداری اصفهان

شهردار اصفهان گفت: در ادامه اجرای برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» فردا ۱۲ طرح خدماتی، عمرانی و فرهنگی در منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان به بهره برداری خواهد رسید.

آخرین اخبار

تبلیغات