مدیر‌کل راه و شهرسازی اصفهان:

بیش از ۱۲ هزار واحد مسکن مهر ‌در اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد

مدیر‌کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: ‌۷۸ پروژه اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اعتبار یک هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال و نیز بیش از ۱۲ هزار واحد مسکن مهر افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون صدا و سیما اصفهان:

۱۲ هزار دقیقه ویژه برنامه دهه فجر در صدا و سیمای اصفهان تدوین شد

معاون صدا و سیما اصفهان گفت: ۱۲ هزار دقیقه ویژه برنامه دهه فجر در صدا و سیمای اصفهان تدوین شد.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:

۱۲ هزار هکتار از بافت فرسوده اصفهان نیاز به نوسازی دارد

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت: استان اصفهان دارای ۷ هزار و ۴۷۳ هکتار بافت فرسوده مصوب در ۳۶ شهر و ۴ هزار هکتار سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی در استان بوده که در مجموع محدوده‌های نیاز به بازآفرینی به حدود ۱۲ هزار هکتار می‌رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات