در 6 ماهه نخست سال جاری

5 مورد احیای موفق توسط اورژانس در لنجان انجام شده است

مسئول امور پایگاه‌های اورژانس شهرستان لنجان گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری پنج مورد احیای موفق توسط تکنسین‌های اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵شهرستان لنجان انجام گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات