پرستار کمال آبادی:

توجه به پرستاران مختص روز پرستار نباشد/ بومی بودن و هم زبانی با مردم کمک زیادی به ما می کند

پرستار کمال آبادی به مناسبت روز پرستار، گفت: زمانی که از مرکز ۱۱۵ به ما آدرس مورد نظر را اعلام می کنند به علت آشنایی به منطقه زودتر به محل مورد نظر می رسیم و همچنین هم زبان بودن نیز در تشخیص نوع بیماری به ما کمک بیشتری می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات