مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

۱۰ میلیارد ریال برای توسعه صادرات صنایع دستی اصفهان اختصاص یافت

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه ۱۰ میلیارد ریال برای صادرات صنایع دستی اصفهان در نظر گرفته شده، گفت: اصفهان، نخستین استان کشور در زمینه صنایع دستی به شمار می‌رود و دو سوم صنایع دستی کشور مربوط به این استان است.

آخرین اخبار

تبلیغات