در قالب یک نمایشگاه در گالری آپادانا

کویر ورزنه سوژه عکاسان اصفهانی شد

گالری آپادانا تا 8 آبان ماه میزبان آثار عکاسان اصفهانی است که در این میان کویر ورزنه در آثار عکاسان اصفهانی نمود یافته است.

آخرین اخبار