ریئس هیات کوهنوردی شهرستان اصفهان در گفتگو با اصفهان شرق:

استعداد های ناب جوانان کویر در زمینه ی کوهپیمایی را شناسایی و به کشور معرفی میکنیم

ریئس هیات کوهنوردی شهرستان اصفهان گفت: شناسایی و سازماندهی هیات های کوهنوردی در بخش ها و شهر ها از مهمترین اولویت های کاری هیات کوهنوردی شهرستان اصفهان در سال 1393 می باشد.

آخرین اخبار