مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان:

حوادث کوی دانشگاه زمینه‌‌ساز فتنه ۸۸ بود

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: پیش‌زمینه‌های فتنه ۸۸ به سادگی شکل نگرفت و دشمنان از حوادث سال ۷۸ و کوی دانشگاه و پس از شکست در این حوادث، به‌دنبال ایجاد فتنه دیگری در کشور بودند.

آخرین اخبار