از طریق مصرف برخی مواد غذایی

برای کوچک کردن شکم در عرض یک هفته، ۷ گام ساده را فراموش نکنید

افزایش حجم شکم در اثر نفخ شایع است و ارتباطی هم با افزایش حجم چربی شکمی ندارد. این اتفاق بخصوص زمانی می افتد که حرکات دستگاه گوارش با مشکل مواجه شود.

آخرین اخبار