در جلسه ی ستاد نوروزی جرقویه سفلی مطرح شد

کوه محمد نوجوان پایگاه گردشگری جرقویه سفلی

بخشدار جرقویه سفلی در جلسه ی ستاد نوروزی منطقه گفت: پیگیری لازم در جهت بازدید همگان از منطقه ی حفاظت شده کلاه قاضی را در ایام تعطیلات نوروز در دستور کار قرار داده ایم.

آخرین اخبار