روایت عضو سابق شورای شهر از کوه‌خواری در جنوب اصفهان

عضو سابق شورای شهر اصفهان، در پستی اینستاگرامی از کوه‌خواری در جنوب این شهر خبر داد.

آخرین اخبار