مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان

قطع شدن دستان مرد ی 50 ساله در کوهپایه اصفهان

دستان مرد 50 ساله ای در کوهپایه از توابع اصفهان در زیر قسمت بار یک دستگاه کامیون کمپرسی از ناحیه ساعد قطع شد.

آخرین اخبار