سلام دوباره حدادیان به اداره ورزش و جوانان بخش کوهپایه

مراسم تودیع و معارفه ی رییس اداره ورزش و جوانان بخش کوهپایه با تاکید بر اجرای کامل طرح های نیمه تمام در سالن بخشداری برگزار شد.

آخرین اخبار