ماجرای ماری که در «شبکه‌های اجتماعی» کوه صفه اصفهان را ناامن کرد‌

انتشار فیلم ماری طویل و خطرناک و شایعات مطرح شده درباره آن، زمینه‌ساز ناامن جلوه دادن کوه صفه اصفهان را فراهم کرده است، هرچند که مسئولان اصفهان بر این باور هستند ‌کوه صفه همچنان برای کوهنوردان امنیت دارد.

آخرین اخبار