متخصص طب فیزیکی:

استفاده نادرست از کوله پشتی، اختلال در ستون فقرات را به همراه دارد

دکتر علی پناهی گفت: کوله پشتی های نامناسب، صفحات رشد دانش آموزان را تهدید کرده و می تواند موجب اختلال در عملکرد ستون فقرات شود.

آخرین اخبار