کولر را چگونه تنظیم کنیم تا کمتر برق مصرف کند؟

مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: استفاده از لامپ‌های کم مصرف، تنظیم درجه کولر، رسیدگی و سرویس به موقع وسایل سرمایشی، می‌تواند صرفه‌جویی 20 الی 30 درصدی را به دنبال داشته باشد.

کولرهای آبی مصرف آب را تا 50 درصد افزایش می دهد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه کولرهای آبی دو برابر سرانه هر نفر آب مصرف می کند، افزود: بهره مندی یک خانواده چهار نفری از کولر آبی مصرف آب آنها را تا 50 درصد در ماه افزایش می دهد.

آخرین اخبار