ابتلای کودک ۴۰ روزه اردستانی به کرونا

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: یک کودک ۴۰ روزه در اردستان به کوبید ۱۹ مبتلا شد

آخرین اخبار