امروز ساعت ۱۸ در میدان امام حسین (ع) صورت می گیرد؛

تجمع دانشجویان اصفهانی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین

میدان امام حسین(ع)فردا مملو از دانشجویانی همیشه بیدار اصفهانی خواهد شد که برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین فریاد مرگ بر اسرائیل سر می دهند و جنایات این رژیم اشغالگر و کودک کش را محکوم می کنند.

آخرین اخبار