منتظرالمهدی به میزان خبر داد

افزایش گشت های پلیس پس از کودک ربایی ها/ بی طرفی پلیس در طرح فروش مواد مخدر دولتی

معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت: پس از وقوع کودک ربایی ها در چند استان، پلیس گشت های خود را افزایش می دهد.

آخرین اخبار