به بهانه هشتگ کودک همسری

فاصله بین کودک بودن تا همسر شدن، با صفت رشید پُر می‌شود

کارشناس مسائل خانواده گفت: حقیقتاً کودکی که درک صحیحی از ازدواج و تشکیل خانواده ندارد چگونه قادر خواهد بود یک زندگی را اداره کند؟ توصیه به زود ازدواج کردن در اسلام بدین معناست که فرد بعد از رسیدن بلوغ دارای آمادگی ازدواج ازلحاظ جسمی و جنسی هست، اما این اعلام آمادگی به معنی عدم توجه به رشد عقلانی نیست.

آخرین اخبار