۵ هزار کودک بدون حامی در اصفهان؛ مهربانی و بخشش فصل دیگری از زندگی

مهربانی و بخشش فصلی از زندگی ما آدم‌هاست که در آن تمایل داریم دست دیگران را بگیریم، حال اگر آنها کودک باشند و آینده ساز حکایتشان کمی فرق می‌کند.

آخرین اخبار