ثبت آمار نگران کننده

مواردی که در ردیف کودک آزاری قرار می‌گیرند

ثبت آمار نگران کننده ۱۶ هزار مورد کودک‌آزاری در 6 ماه سال جاری نشان می‌دهد کودک‌آزاری جرمی است که باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و دلایل ایجاد و ابزار جلوگیری از آن شناسایی شود..

در جلسه کمیته بانوان شهرستان مطرح شد:

تاکید فرماندار اصفهان بر اهمیت پیشگیری از کودک آزاری/ فضای آموزشی به منظور آگاهی بخشی خانواده ها فراهم شود

فرماندار اصفهان گفت: به علت بروز برخی معضلات اجتماعی امروزه کودک آزاری در کشور ما نیز مشهود است و باید دستگاه های ذیربط زمینه پیشگیری از این مهم را به وجود آورند.

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی:

ایجاد شخصیت ضد اجتماعی، پیامد تلخ کودک آزاری/ کودک آزارها را بشناسید!

مهم ترین مشکلی که یک کودک قربانی تا پایان زندگی با آن دست به گریبان خواهد بود این است که فردی کاملاً ضد اجتماعی بار می آید و به راحتی نقص قوانین می کند؛ دیگر نه پایبندی به خانواده دارد و نه هیچ چیز دیگر که بزرگ ترین آسیب را به خود و جامعه خواهد زد

آخرین اخبار