رئیس بخش عفونی مرکز طبی کودکان عنوان کرد؛

بیشترین علت فوت کودکان کرونایی/تحمل این بیماری سخت است

رئیس بخش عفونی مرکز طبی کودکان، بیشترین علت فوت کودکان کرونایی را ناشی از بیماری های زمینه ای آنها دانست.

آخرین اخبار