در كارگاه «بانوان ياوران اقتصاد» مطرح شد

زنان کارآفرین در ایجاد ارزش‌ها پیش قدم باشند / فرزندان را طوری تربیت کنید که مصرف کننده نباشند

عضو بنیاد ملی نخبگان گفت: بانوان باید با تربیت اقتصادی فرزندان کاری کنند که فرزند تنها مصرف کننده نباشد، این کاری است که از سالیان سال در بسیاری از کشورهای غربی آغاز شده و ادامه دارد.

آخرین اخبار