کمک جالب کودکان روستایی ایران به کودکان فلسطینی

کمک به فلسطین نه پول زیاد می‌خواهد؛ نه زمان مشخص و نه مراسم خاص. کودکان دبستانی یکی از روستاهای ایران با کمک کوچک خود ثابت کردند هنوز هستند کسانی که دلشان برای آزادی فلسطین بتپد.

آخرین اخبار