کشاورز:

نظارت میلی‌متری بر تولید و واردات کود شیمیایی در دستور کار است

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تعریف استانداردهای کود شیمیایی در حال حاضر نظارت میلی‌متری بر تولید و واردات کود شیمیایی در دستور کار است.

آخرین اخبار