مسیر شرق اصفهان به بنادر جنوبی 150 کیلومتر کوتاه می شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با احداث جاده رامشه – ابرکوه، مسیر شرق اصفهان با بنادر جنوبی کشور 150 کیلومتر کوتاه می شود.

آخرین اخبار