وزیر ارشاد ‌در کنگره نکوداشت آیت‌الله مظاهری:

تداوم حیات دولت و نظام اسلامی به حیات فقاهت و روحانیت وابسته است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تداوم حیات دولت و نظام اسلامی به حیات فقاهت و روحانیت وابسته است.

آخرین اخبار