رئیس مرکز تحقیقات پلیس راهور ناجا عنوان کرد:

لزوم بررسی سلامت روان رانندگان قبل از صدور گواهینامه

رئیس مرکز تحقیقات پلیس راهور ناجا گفت: بررسی سلامت روانشناختی رانندگان قبل از صدور گواهینامه در کاهش تصادفات بسیار مؤثر است.

آخرین اخبار