وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

امامزادگان فرهنگ و زندگی را به یکدیگر پیوند می زنند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امامزادگان عامل پیوند و استحکام، فرهنگ و زندگی و بهترین بستر برای برای ارتباط عاطفی با اولیای دین هستند.

آخرین اخبار