معاون سابق اداره کل سیاسی سپاه:

غربی‌ها دانسته رو به جلو و دولتمردان نادانسته رو به عقب گام بر می دارند/ تجربه فعالیت ضد نظام ۱۴ سفارتخانه در فتنه مقابل دیدگانمان قرار دارد

درخواست‌های بازگشایی دفاتر اروپایی و سفارتخانه‌ها پیش از انتخابات ایران قطعاً برنامه ریزی شده برای چینش نیروهای موافق غرب است، اصولاً بستر انقلاب‌های رنگین که باعث تغییر دولت‌ها و حاکمیت‌ها بوده است انتخابات بوده است.

آخرین اخبار