رئیس کمیته هسته ای مجلس

پیوستن به CFT «خودکشی از ترس مرگ» است/ وقت‌کشی در هیأت رئیسه مجلس

رئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به خطر خودتحریمی ناشی از پذیرفتن الزامات FATF تاکید کرد: پیوستن به این قبیل کنوانسیون‌ها خودکشی از ترس مرگ است.

آخرین اخبار