با حضور هیئت کنفرانس برند گردشگری اصفهان مطرح شد؛

بسته گردشگری نیاز شرق اصفهان است/ یک فنجان چای ایرانی، لذتی برای گردشگر خارجی

شهردار محمدآباد جرقویه سفلی در جمع هیئت خارجی گفت: با مدیریت صحیح می توان، ظرفیت های بالقوه در شرق اصفهان را به فرصت هایی ایده آل تبدیل کنیم.

آخرین اخبار