وزیر نیرو

وضعیت منابع آبی خوب نیست

وزیر نیرو گفت: برای قطره قطره آب باید موجود، برنامه داشته باشیم که اگر چنین اقدامی را انجام ندهیم، صِرف انتقال آب مشکلی را حل نخواهد کرد.

آخرین اخبار