رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

برخی به کنسرت های مختلط عنوان مذهبی می دهند/ آقای جنتی؛ تک خوانی زنان در جمع نامحرمان حرام است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: باید به آقای جنتی که معتقد است اگر در تک خوانی مفسده ای نباشد اشکال شرعی ندارد، بگوییم که این حرف صحیح نیست چون در آن مفسده هست…

آخرین اخبار