وزیر ارشاد با رد دادن مجوز به تک خوانی زنان:

پای مجوز تک‌خوانی‌ زنان می‌ایستیم، اگر…

علی جنتی وزیر در مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر گفت: به تک‌خوانی زنان مجوز نداده‌ایم، اما اگر روزی این کار را بکنیم، پای مجوزمان می‌ایستیم.

آخرین اخبار