اصفهان؛

کند و ثابت شدن جریان آب زاینده رود

زاینده رود امسال در حالی جان گرفت که بعد از گذشت تنها یک ماه جریان آب آن کند و ثابت شده است.

آخرین اخبار