مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد:

نصب ۴ هزار کنتور هوشمند برای کنترل چاه‌های آب در استان اصفهان

مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۸۰۰ کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز در استان اصفهان نصب شده است، گفت: نصب کنتور هوشمند برای ۴ هزار حلقه چاه تا پایان سال انجام می‌شود.

آخرین اخبار