استاندار اصفهان خبر داد

تصویب کلیات طرح جامع کنترل کیفی آب زاینده‌رود

استاندار اصفهان با اشاره به تصویب کلیات طرح جامع کنترل کیفی آب زاینده‌رود، گفت: این طرح در کنار طرح 9 ماده‌ای احیای حوضه‌ آبریز زاینده‌رود پیگیری بسیار مهم و حیاتی را از بعد کمی و هم کیفی در خصوص این حوضه‌ آبی در برخواهد داشت.

آخرین اخبار