دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

بودجه کنترل مرزها چهار برابر شده است/ تنها کنترل یک نقطه مرزی ضعف دارد/ بخشنامه جدید غذا و دارو بررسی می‌شود

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه تنها یک نقطه مرزهای شرقی در کنترل دچار ضعف است، گفت: از زمانی که مسئولیت دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را برعهده گرفته‌ام، بودجه مرزها چهار برابر شده است.

آخرین اخبار