مسئولیت گرانی برنج داخلی با کیست؟

درحالی که رئیس اتاق اصناف مسئولیت نظارت بر قیمت برنج را به دلیل اینکه شامل قیمت گذاری مصوب نیست بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌داند، این وزارتخانه نیز واکنشی دراین باره با توجه به مسئولیت سازمان حمایت در بازار نداشته است.

نان در تنور گرانی/ مردم در شب عید نان ندارند

هرچه به روزهای پایانی سال نزدیکتر می شویم در گرانی به خط پایان نمی رسیم و هر سال هم وعده‌های مسئولین برای کنترل بازار به وعید تبدیل می شود.

مدیر خرید مواد مصرفی ذوب‌آهن اصفهان:

بالاترین رکورد خرید و تأمین آهن‌قراضه ذوب‌آهن اصفهان ثبت شد

مدیر خرید مواد مصرفی ذوب‌آهن اصفهان گفت: بالاترین رکورد خرید و تأمین آهن‌قراضه مورد نیاز کارخانه از سال ۸۵ تاکنون ثبت شد.

آخرین اخبار