مدیریت مصرف شرکت آبفای استان اصفهان

اصفهان مجهز به ۸۵ ایستگاه کنترل فشار آب شد

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب آبفای اصفهان گفت: بدنبال تدوین سند جامع مدیریت تامین، تولید و مصرف آب شرب از سال گذشته، اصفهان مجهز به ۸۵ ایستگاه کنترل فشار شد.

آخرین اخبار