چند ترفند کلیدی برای کنترل سریع خشم

یک روانشناس گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در ارتباط با مدیریت هیجانات، کنترل خشم است و زمانی که ناکامی رخ می‌دهد ما خشمگین می‌شویم.

آخرین اخبار