استاندار اصفهان:

برخورد جدی با قاچاق کالا در شریان‌های اصلی اصفهان صورت می‌گیرد

استاندار اصفهان گفت: با توجه به اینکه کالای قاچاق هم اقتصاد و هم تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، مبارزه و برخورد جدی با آن حائز اهمیت بوده و این برخورد در شریان‌های اصلی استان اصفهان صورت می‌گیرد.

آخرین اخبار