بازگشت زندگی به نصف جهان با جریان دوباره زاینده‌رود به روایت تصویر

جریان دوباره رودخانه زاینده‌رود، امید را به مردم اصفهان بازگردانده و این روزها مردم این شهر از هر فرصتی برای گذراندن اوقات زندگی خود در کنار رودخانه استفاده می‌کنند.

آخرین اخبار