نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان اصفهان مطرح کرد

سهم یک درصدی ایران از گردش مالی غذای حلال در دنیا

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: سال گذشته گردش مالی غذای حلال در دنیا چیزی حدود یک‌هزار میلیارد دلار بود، اما سهم ایران از این میزان تنها یک درصد است.

آخرین اخبار