گزارشی از واکنش مسؤولان به بحران آب اصفهان:

پاسخی برای یک سؤال؛ «مسؤول» این بی‌آبی چه کسی است؟ / کاش زاینده‌رود هم دریاچه ارومیه بود

نکته عجیب در این بی‌آبی، عدم حضور نمایندگان اصفهان در کمیسیون کشاورزی است؛ نه نمایندگان شهرستان اصفهان و نه حتی نمایندگان استانی که تعدادشان به 20 نفر می‌رسد در کمیسیون کشاورزی مجلس عضو نیستند.

آخرین اخبار