رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

دفتر ستاد نجات زاینده‌رود در اتاق بازرگانی اصفهان راه‌اندازی می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی اصفهان از راه اندازی دفتر ستاد نجات زاینده‌رود در اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و گفت: این دفتر با هدف ایجاد ستاد ملی احیای زاینده‌رود راه اندازی می‌شود.

آخرین اخبار