رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

زاینده رود مطالبه به‌حق مردم اصفهان است/شأن مردم اصفهان است که هوای پاک داشته باشند

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: زاینده رود هویت مردم و تمام روح و زندگی مردم اصفهان است و باید این مطالبه به‌حق مردم برآورده شود.

آخرین اخبار