لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شورای شهر اصفهان رفت

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان از بررسی لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در کمیسیون های اقتصادی، حقوقی و فرهنگی این شورا خبر داد.

آخرین اخبار